Name Batch Occupation
Aszad Alam2016PhD at IIT Hyderabad
Bharat Nayak2016PhD at BITS Pilani
Guguloth Naresh2016PhD (Prime Misters Research Fellow) at IIT Madras
Sugam Parnamee Porwal2016PhD at IIT Kanpur
Hemant Kumar2015UPSC Preparation
Ranjeet Kumar2015State Government Exams Preparation
Abhishek Upadhyay 2014MBA at IIT Bombay
Jaynt Kumar 2014NA
Maneesh Tiwaree2014UPSC Preparation
Md. Januid Afsar Jami 2014PhD at IIT Bombay (PMRF)
Nereti Vemsi Rathnam 2014Working as a Teacher at Pudhuchery
Nitish Kumar 2014
Pankaj Kumar 2014PhD at IIT Kharagpur
Sinku Kumar 2014
Sudhir Kumar 2014PhD at IIT Kharagpur